Links

Den danske forening af lærere i Alexanderteknik (www.dflat.dk)

Alexandernetværket (www.alexandernetvaerket.dk)

The Society of Teachers of the Alexander Technique (
www.stat.org.uk )


Forslag til bøger på dansk:  Kunsten at standse op i Tide - En populær Fremstilling af F. Matthias Alexander's Metode til BEVIDST KONTROL. Munksgaard 1949 Barlow, W.: Alexanderpricippet. Borgen 1975
Gelb, M.: Den fintmærkende krop. Borgen 1988

Alexander, F.M.: Bedre brug af sig selv. Novis 1995

Forslag til bøger på engelsk:
Alexander, F.M.: The Use of the Self. Methuen & Co. Ltd. 1932
Macdonald, P.: The Alexander Technique, As I See It. Rahula Books 1989
Barlow, W.: The Alexander Principle. How to use your body without stress. Gollancz, 3rd impr. 1993
De Alcantara, P.: Indirect Procedures. A Musician's Guide to the Alexander Technique. Clarendon Press 1997