Hvordan foregår undervisningen


Undervisningen gives i individuelle lektioner à 40-50 minutters varighed. Det nødvendige antal lektioner afhænger af elevens særlige behov og formål. Et intensivt forløb i starten giver det største udbytte.


Eleven bliver vejledt både verbalt og ved hjælp af lærerens hænder, som stimulerer og hjælper eleven til at genfinde sin oprindelige, gode funktion.

Man må indstille sig på, at det kan være både mentalt og fysisk krævende at bryde med sine uhensigtsmæssige vaner og spændingsmønstre. At bryde med sine vaner er en stor udfordring (tænk på rygere, der ønsker at holde op med at ryge), men ved hjælp af Alexanderteknik kan målet nås.

Er man imidlertid i forvejen vant til at træne og arbejde med sig selv, kan det være lettere at tilegne sig teknikken, hvorfor mange professionelle og sportsudøvere drager fordel af Alexanderteknik.

Gennem et undervisningsforløb får eleven nogle redskaber, som man kan tage med sig og anvende hele tiden, og i øvrigt selv udvikle i forhold til sine behov og udfordringer.

I tilgift opnår man en frihed eller "flow" i alle aktiviteter,  hvad enten man sidder ved en pc, spiller på guitar, står, går, løber, synger, danser, cykler etc.